První pomoc

Pokud nereaguje, podrážděte plosku nohy poplácáním nebo poškrábáním

1. Zjistěte stav vědomí

Prsty druhé ruky jemně přizvedněte bradu

2. Uvolněte dýchací cesty

hlavička je skloněna níže, tělo i hlavu stále bezpečně přidržujte

Proveďte 3–5 úderů do zad

Dítě si položte na předloktí obličejem nahoru s hlavou mírně dolů

Proveďte 3–5 stlačení hrudníku

Zjistěte poslechem a pohledem, zda dítě dýchá

3. Zajistěte dýchání

prostředníku na dolní třetinu hrudní kosti – asi 1,5 cm pod spojnici prsních bradavek

4. Zajistěte krevní oběh

5. Uložte dítě do stabilizované polohy

Ukončení resuscitace:

Resuscitujte, dokud dítě nezačne vykazovat známky života (spontánní dýchání, puls, pohyb), dokud nepřijede kvalifi kovaná pomoc nebo dokud nejste naprosto vyčerpaní. Poznámka: novorozencem rozumějte dítě od narození do 1 měsíce věku, kojencem dítě od 1 měsíce do 1 roku věku.

Použito z materiálů:

– ERC Guidelines for resuscitation 2010,
– První pomoc u dětí – MUDr. Pavel Srnský, ČČK 2007

Sledujte Nanny na Facebooku

Vyrábí a prodává

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
  Telefon:
  E-mail:
800 800 522
zakaznicka.linka@jablotron.cz

Distribution of Nanny